Gabinet Wrocław

ul. Długa 16B/32 - Wrocław

apartamentoweic Odra House

Gabinet Rawicz

ul. PODZAMCZE 11/3,

Parter, 63-900 RAWICZ


Praca naukowa Sławomira Makacewicza

Przegląd dorobku naukowego

Artykuły, publikacje naukowe, wykłady, prelekcje
Sławomir Makacewicz - konferencja w Książu

Dr n. med. Sławomir Makacewicz: ukończył studia na Oddziale Stomatologii Wydz. Lekarskiego AM we Wrocławiu. Posiada specjalizacja I st. ze stomatologii ogólnej oraz specjalizacja II st. z protetyki stomatologicznej. Od 1992 doktor nauk medycznych.

* Ukończone staże: Bolonia (Włochy), Bergen op Zoon (Holandia), Koszyce (Czechy) i inne

* Od roku 1992 jest adiunktem w Katedrze i Zakładzie Protetyki AM we Wrocławiu, autor patentów i wzorów. Wdrożył do leczenia protetycznego różnego typu precyzyjne zaczepy protetyczne, w szczególności współczesne zaczepy magnetyczne (magnesy ziem rzadkich), twórca jedynego polskiego precyzyjnego sprężynowego zaczepu protetycznego.

* Wykształcił dużą grupy specjalistów I i II stopnia, napisał ponad 70 publikacji, m.in. praca doktorska "Sprężynowy zaczep protetyczny" (AM, Wrocław 1992).

* W 2003 roku biografia dr n. med. Sławomira Makacewicza została umieszczona w prestiżowym leksykonie wydawnictwa "Who is Who" Hubnera.

* W 2009 roku odznaczony srebrną odznaką Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Najważniejsze artykuły

Pozycje wybrane
 1. Utrzymanie protez częściowych ruchomych przy (..) - 1992
 2. Zaczepy belkowe i ogólne zasady ich stosowania - 1996
 3. Zastosowanie magnesów metali ziem rzadkich do (..) - 1997
 4. Projekt klasyfikacji zaczepów protetycznych - 1998
 5. Ocena zaszczepów magnetycznych Dyna po (..) - 2003
 6. Ocena lokalizacji otworów fizjologicznych korzeni (..) - 2004
 7. Rodzaje mechanizmów utrzymujących protezy (..) - 2004
 8. Częściowe i całkowite protezy overdenture (..)- 2005
 9. Eliminowanie powikłań leczenia z zachowaniem (..) - 2005
 10. Satysfakcja pacjenta z modelu kompleksowej (..) - 2006
 11. Zaczepy protetyczne - 2006
 12. Ocena zębów filarowych w środowisku magnetycznym (..) - 2007
 13. Postępowanie protetyczne w leczeniu braków (..) - 2007
 14. Hemisekcja - rola lekarza protetyka w (..) - 2007
 15. Hemisekcja – podstawowe zasady planowania (..) - 2008
 16. Wielospecjalistyczne postępowanie u pacjenta (..) - 2008
 17. Ocena motywacji pacjentów do poddania się (..) - 2009

Zobacz więcej