Gabinet Wrocław

ul. Długa 16B/32 - Wrocław

apartamentoweic Odra House

Gabinet Rawicz

ul. PODZAMCZE 11/3,

Parter, 63-900 RAWICZ


Lekarze w naszym gabinecie

Dr n.med. Sławomir Makacewicz

Specjalista protetyki stomatologicznej i stomatologii ogólnej, dr n.med.
 
Dr.n.med. Sławomir Makacewicz

Ukończył studia na Oddziale Stomatologii Wydz. Lekarskiego AM we Wrocławiu, specjalizacja I st. ze stomatologii ogólnej, specjalizacja II st. z protetyki stomatologicznej, od 1992 doktor nauk medycznych. Staże: Bolonia (Włochy), Bergen op Zoon (Holandia), Koszyce (Czechy), St.Lambrecht (Austria) i inne; 1992-2011 adiunkt w Katedrze i Zakładzie Protetyki AM we Wrocławiu, autor patentów i wzorów; wdrożył do leczenia protetycznego różnego typu precyzyjne zaczepy protetyczne, w szczególności współczesne zaczepy magnetyczne (magnesy ziem rzadkich), twórca jedynego polskiego precyzyjnego sprężynowego zaczepu protetycznego. Wykształcił dużą grupę specjalistów I i II stopnia, napisał ponad 70 publikacji, m.in. praca doktorska "Sprężynowy zaczep protetyczny" (AM, Wrocław 1992).

W 2003 roku biografia dr n. med. Sławomira Makacewicza została umieszczona w prestiżowym leksykonie wydawnictwa "Who is Who" Hubnera. W 2009 roku odznaczony srebrną odznaką Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Certyfikaty Dr. n.med. Sławomira Makacewicza
                                   

Lek. stom. Karol Borkowski

W zakresie specjalistycznych zabiegów chirurgicznych współpracujemy z specjalistą chirurgii szczękowo-twarzowej lek. stom. Karolem Borkowskim.

Zajmuje się diagnostyką, leczeniem zachowawczym i operacyjnym schorzeń jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz implantologią stomatologiczną. Czynny implantolog od 2004 roku. Zainteresowania szczegółowe: złożone przypadki implantologiczne, implantologia czaszkowo-twarzowa. Absolwent Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu z 2001 r.

Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej.

W roku 2000 odbył staż w Departament Cranio-Maxillofacial Surgery Guy`s Hospital w Londynie. Staż podyplomowy odbył w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM we Wrocławiu. W latach 2004-2011 asystent Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu.

Autor i współautor prac naukowych oraz wystąpień zjazdowych z zakresu implantologii stomatologicznej oraz czaszkowo-twarzowej.