Dodatkowe numery telefonów dla rejestracji pacjentów

Dla rejestracji pacjentów, wprowadzono dodatkowo poniższe numery telefonów; +48 731 317 761 +48 600 034 515


Gabinet
stomatologiczny


W praktyce Pacjenci mają możliwość kompleksowego leczenia stomatologicznego w doskonale wyposażonych gabinetach. Ponad 26 lat doświadczenia nabytego w pracy w Akademii Medycznej, Dentysta Rawicz odbyte liczne kursy specjalistyczne oraz doświadczenie w pracy dydaktycznej gwarantuje pacjentom właściwą opiekę i troskę o ich zdrowie.

- zobacz ofertę gabinetu -

Prywatna Praktyka
Sławomir Makacewicz

lekarz stomatolog - specjalista protetyk

dr n. med. Sławomir Makacewicz

Witam na stronie swojej Praktyki Prywatnej w której świadczę usługi od prawie 30 lat.
Jestem absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie uzyskałem też naukowy tytuł doktora nauk medycznych, specjalizację I st. z zakresu stomatologii ogólnej oraz II st. z protetyki stomatologicznej...

- czytaj więcej -

Adres gabinetu
ul. Podzamcze 11/3,
Parter, 63-900 RAWICZ
szczegołowy plan...

ul. Długa 16B/32 - Wrocław
apartamentowiec Odra House

Tel: 48 604 601 810
E-mail: gabinet@makacewicz.pl

Umów się na wizyte Formularz

Zapytanie Ofertowe
grudzień 2016


Zapytanie ofertowe na dostawę Aparatu Pantomograficznego cyfrowego 3D wraz z oprogramowaniem

Zmawiający ubiega się o dofinansowanie Projektu pt.:

„Wdrożenie innowacji usługowej i procesowej w firmie INTERDENTAL Praktyka Prywatna Sławomir Makacewicz”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”; Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”; Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP.

czytaj więcej