Gabinet Wrocław

ul. Długa 16B/32 - Wrocław

apartamentoweic Odra House

Gabinet Rawicz

ul. PODZAMCZE 11/3,

Parter, 63-900 RAWICZ


Doctors

Dr n.med. Sławomir Makacewicz

specialist in prosthodontics and general dentistry, Dr. n.med.
 
Dr.n.med. Sławomir Makacewicz

Graduated from the Faculty of Dentistry Department, Medical Academy in Wrocław, specialization and general dentistry degree, second degree with specialization in dental prosthetics, since 1992 a medical doctor. Internships: Bologna (Italy), Bergen op Zoon (Holland), Kosice (Czech Republic), St.Lambrecht (Austria) and others; 1992-2011 Assistant Professor in the Department of Prosthodontics, Wroclaw Medical University, author of patents and designs, implements in the treatment of prosthesis especially various types of prosthetic hooks, such as modern magnetic latches (rare earth magnets), the creator of the only Polish precise prosthetic hook spring. He trained a large group of professionals, has written more than 70 publications, including the dissertation "Spring prosthetic hook" (AM, Wroclaw 1992).

In 2003, the biography year, MD Slawomir Makacewicza was placed in the prestigious publications lexicon "Who is Who" Hubner. In 2009 he was awarded a silver badge from the Polish Dental Association.

Certificates Dr. n.med. Sławomira Makacewicza
                                   

Lek. stom. Karol Borkowski

W zakresie specjalistycznych zabiegów chirurgicznych współpracujemy z specjalistą chirurgii szczękowo-twarzowej lek. stom. Karolem Borkowskim.

Zajmuje się diagnostyką, leczeniem zachowawczym i operacyjnym schorzeń jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz implantologią stomatologiczną. Czynny implantolog od 2004 roku. Zainteresowania szczegółowe: złożone przypadki implantologiczne, implantologia czaszkowo-twarzowa. Absolwent Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu z 2001 r.

Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej.

W roku 2000 odbył staż w Departament Cranio-Maxillofacial Surgery Guy`s Hospital w Londynie. Staż podyplomowy odbył w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM we Wrocławiu. W latach 2004-2011 asystent Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu.

Autor i współautor prac naukowych oraz wystąpień zjazdowych z zakresu implantologii stomatologicznej oraz czaszkowo-twarzowej.