Gabinet Wrocław

ul. Długa 16B/32 - Wrocław

apartamentoweic Odra House

Gabinet Rawicz

ul. PODZAMCZE 11/3,

Parter, 63-900 RAWICZ


Articles and publications

 1. Utrzymanie protez częściowych ruchomych przy pomocy zatrzasku sprężynowego
  Sławomir Makacewicz [praca doktorska Wrocław], 1992; 85 k. Akademia Medyczna we Wrocławiu
 2. Zaczepy belkowe i ogólne zasady ich stosowania
  Sławomir Makacewicz, Honorata Krawczykowska Wroc.Stomatol. 1996; s.87-91
 3. Zastosowanie magnesów metali ziem rzadkich do utrzymania ruchomych protez częściowych
  Sławomir Makacewicz, Honorata Krawczykowska, Bogumił Płonka Protet.Stomatol. 1997 T.47 nr 5; s.298-300,
 4. Projekt klasyfikacji zaczepów protetycznych
  Sławomir Makacewicz, Halina Panek, Bogumił Płonka V Międzynarodowe Targi Stomatologiczne Dental-Expo Szczecin'98. Konferencja nt. postępu w stomatologii. Szczecin 14-16 maja 1998. Streszczenia, katalog wystawców; Szczecin: Szczecin-Expo Biuro Promocji, 1998; s.77
 5. Wpływ nawyków żucia na występowanie periodontopatii
  Halina Panek, Sławomir Makacewicz, Paweł Bohater Dent.Med.Probl. 2003 Vol.40 no.2; s.383-389
 6. Ocena zaszczepów magnetycznych Dyna po 7-letnim okresie obserwacji klinicznych
  Sławomir Makacewicz, Paweł Bohater, Halina Panek Porad.Stomatol. 2003 nr 7; s.14-19
 7. Ocena lokalizacji otworów fizjologicznych korzeni zębów za pomocą endometru Neosono Co-pilot i metody radiologicznej (badania in vitro)
  Sławomir Makacewicz, Halina Panek, M. Gruszka, M. Walczak Czas.Stomatol. 2004 T.57 nr 4 supl.; s.51 Jubileuszowy X Kongres Stomatologów Polskich. Wrocław, 22-24 kwietnia 2004 r.
 8. Esthetic mini-invasive bridges supported on inlays
  Paweł Bohater, Halina Panek, Artur Z. Bogucki, Sławomir Makacewicz Dent.Med.Probl. 2004 Vol.41 no.2; s.379 poz.P60 48 Congress GIRSO Groupment International pour la Recherche Scientifique en Stomatologie et Odontologie Wrocław, 22-24 April 2004. Abstracts
 9. Rodzaje mechanizmów utrzymujących protezy częściowe ruchome za pomocą systemu koron podwójnych
  Tomasz Dąbrowa, Halina Panek, Sławomir Makacewicz Dent.Med.Probl. 2004 Vol.41 no.3; s.521-525
 10. Ocena lokalizacji otworów fizjologicznych korzeni zębów za pomocą endometru Neosono Co-pilot i metody radiologicznej (badania in vitro)
  Sławomir Makacewicz, Halina Panek, Magdalena Gruszka, Magdalena Walczak Protet.Stomatol. 2004 T.54 nr 6; s.416-420
 11. Częściowe i całkowite protezy overdenture zaopatrzone magnesami - ocena kliniczna
  Sławomir Makacewicz, Honorata Krawczykowska, Halina Panek W:EPA 2005 - 29th Annual Conference of European Prosthodontic Association; 23th Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontic". Poznań, September 1-3, 2005; s.39 poz.P031
 12. Eliminowanie powikłań leczenia z zachowaniem dotychczasowych protez stałych i ruchomych sprzeżonych za pomocą precyzyjnych zaczepów. opis przypadku
  Sławomir Makacewicz, Halina Panek, Tomasz Dąbrowa, Paweł Bohater, Justyna Ziglewska, Anna Dudziak Porad.Stomatol. 2005 R.5 nr 3; s.48-53
 13. Analiza podłoża protetycznego u pacjentów geriatrycznych pod kątem możliwości wykonania protez pokrywających
  Honorata Krawczykowska, Halina Panek, Sławomir Makacewicz Protet.Stomatol. 2005 T.55 nr 6; s.420-425
 14. Partial and complete overdentures with magnetic attachments - clinical evaluation
  Sławomir Makacewicz, Honorata Krawczykowska, Halina Panek Protet.Stomatol. 2005 T.55 nr 5 supl.; s.92 poz.P031 EPA 2005 - 29th Annual Conference of European Prosthodontic Association; 23th Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontic". Poznań, September 1-3, 2005
 15. Satysfakcja pacjenta z modelu kompleksowej opieki stomatologicznej
  Sławomir Makacewicz, Halina Panek, Tomasz Dąbrowa, Honorata Krawczykowska, Iwona Przywitowska, Sabina Gronczyńska Dent.Med.Probl. 2006 Vol.43 no.3; s.409-414
 16. Hypodontia and enamelodentinopathies in environment polluted with heavy metals
  Halina Panek, Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, Honorata Krawczykowska, Beata Panek, Danuta Nowakowska, Ewa Kalecińska, Anna Sobolewska, Sławomir Makacewicz, Maciej Kawala, Ryszard Tomasz Małysa J.Dent.Res. 2006 Vol.85 spec. iss. C; poz.0367 Abstracts IADR PEF 2006 Trynity College. Dublin, 13-16 September 2006; toż W: IADR PEF. Dublin, Ireland, 13th-16th September 2006. Abstracts; s.68 poz.0367
 17. Zaczepy protetyczne W:Nowe technologie w protetyce stomatologicznej ; red. nauk. Halina Panek
  Sławomir Makacewicz, Honorata Krawczykowska Wrocław: Akad. Med., 2006; s.73-82 ISBN 978-83-7055-063-9
 18. Hemisekcja - rola lekarza protetyka w promowaniu zdrowia jamy ustnej
  Sławomir Makacewicz, Halina Panek, Renata Skotnicka Ann.UMCS - Sectio D: Medicina 2007 Vol.62 suppl.18 no.4; s.317-319 poz.421 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Promocja zdrowia w różnych okresach życia. Lublin, 25-27 maja 2007 r.
 19. Hemisekcja i premolaryzacja jako zabiegi ratujące uzębienie naturalne - opis przypadków
  Sławomir Makacewicz, Halina Panek, Renata Skotnicka Ann.UMCS - Sectio D: Medicina 2007 Vol.62 suppl.18 no.4; s.320-322 poz.422 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Promocja zdrowia w różnych okresach życia. Lublin, 25-27 maja 2007 r.
 1. Koncepcja okluzji w protezach calkowitych w ocenie pacjentów i protetyków
  Halina Panek, Sławomir Makacewicz, Danuta Nowakowska Ann.UMCS - Sectio D: Medicina 2007 Vol.62 suppl.18 no.5; s.458-460 poz.564 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Promocja zdrowia w różnych okresach życia. Lublin, 25-27 maja 2007 r.
 2. Epidemiology and temporomandibular dysfunctions in young adult populations studied in Department of Prosthodontics, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland
  Halina Panek, Danuta Nowakowska, Teresa Maślanka, Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, Honorata Krawczykowska, Małgorzata Mankiewicz, Sławomir Makacewicz, Elżbieta Rutańska Dent.Med.Probl. 2007 Vol.44 no.1; s.55-59
 3. 10-year clinical observation of dyna magnetic precision attachments - case report
  Sławomir Makacewicz, Halina Panek Dent.Med.Probl. 2007 Vol.44 no.1; s.87-91
 4. Ocena zębów filarowych w środowisku magnetycznym tworzonym przez zaczepy protetyczne Dyna
  Halina Panek, Sławomir Makacewicz, Honorata Krawczykowska W:Konferencja Naukowa "Czynniki środowiska a stan zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii". Nałęczów, 25-27 kwietnia 2007 roku. Streszczenia; s.191 poz.185
 5. Evaluation of abutment teeth in magnetic environment generated by dyna attachments
  Halina Panek, Sławomir Makacewicz, Honorata Krawczykowska Pol.J.Environ.Stud. 2007 Vol.16 no.2C part 1; s.244-246 The Scientific Conference "Environmental factors and state of health of the oral cavity. Achievements in contemporary stomatology". Nałęczów, 25-27 April 2007
 6. Postępowanie protetyczne w leczeniu braków zębowych u pacjentów z chorobami przyzębia - opis przypadku
  Renata Skotnicka, Joanna Markowska, Sławomir Makacewicz Porad.Stomatol. 2007 R.7 nr 9; s.263-268
 7. Hemisekcja – podstawowe zasady planowania odbudowy protetycznej
  Sławomir Makacewicz, Halina Panek, Magdalena Barzyk Dent.Med.Probl. 2008 Vol.45 no.4; s.473-476
 8. Analiza czynników wpływających na satysfakcję pacjenta z modelu kompleksowej opieki stomatologicznej = The analysis of factors influencing patient satisfaction from dental compex care model
  Sławomir Makacewicz, Magdalena Barzyk, Halina Panek, Agata Nadbrzeżna, Piotr Grzesiak Protet.Stomatol. 2008 T.58 nr 5; s.348 poz.P-08 XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Primum non nocere w protetyce stomatologicznej". Wałbrzych - Zamek Książ, 2-4 października 2008 r.
 9. Ocena radiologiczna zębów filarowych odbudowanych wkładami koronowo-korzeniowymi = X-ray estimation of abutment teeth with post and core restorations
  Halina Panek, Sławomir Makacewicz, Magdalena Barzyk, Piotr Napadłek, Paweł Nawrot, Alicja Stacewic, Justyna Śpikowska-Szostak Protet.Stomatol. 2008 T.58 nr 5; s.331-332 poz.R-22 XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Primum non nocere w protetyce stomatologicznej". Wałbrzych - Zamek Książ, 2-4 października 2008
 10. Wielospecjalistyczne postępowanie u pacjenta z agenezą zębów - opis przypadku = Multispecialist treatment of patient with teeth agenesis - case report
  Sławomir Makacewicz, Magdalena Barzyk, Beata Bielicka, Marta Sachadel Protet.Stomatol. 2008 T.58 nr 5; s.348-349 poz.P-09 XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Primum non nocere w protetyce stomatologicznej". Wałbrzych - Zamek Książ, 2-4 października 2008 r.
 11. Dynamic occlusions in natural permanent dentition
  Halina Panek, Teresa Matthews-Brzozowska, Danuta Nowakowska, Beata Panek, Grzegorz Bielicki, Sławomir Makacewicz, Małgorzata Mankiewicz Quintessence Int. 2008 Vol.39 no.4; s.337-342
 12. Wynalazki, wzory użytkowe i projekty racjonalizatorskiea
  Halina Panek, Sławomir Makacewicz W:Wrocławska Szkoła Protetyki Stomatologicznej; red. nauk. Halina Panek; Wrocław: Akad. Med., 2008; s.47-49 ISBN 978-83-7055-528-3
 13. Ocena motywacji pacjentów do poddania się wybranym zabiegom stomatologicznym pod działaniem hipnozy
  Halina Panek, Sławomir Makacewicz, Magdalena Barzyk Czas.Stomatol. 2009 T.62 nr 6; s.493-501
 14. Ocena wiedzy i nastawienia pacjentów do stosowania hipnozy podczas zabiegów medyczno-stomatologicznych
  Halina Panek, Sławomir Makacewicz, Magdalena Barzyk Czas.Stomatol. 2009 T.62 nr 5; s.418 poz.148.CS/P-112 XI Kongres Stomatologów Polskich. Wrocław, 25-27 czerwiec 2009 r. Streszczenia
 15. Association of functional disturbances of the stomatognathic system with environmental stress and personality traits
  Halina Panek, Danuta Nowakowska, Zdzisław Artur Bogucki, Sławomir Makacewicz, Justyna Śpikowska-Szostak, Magdalena Barzyk, Magdalena Cieślik Pol.J.Environ.Stud. 2009 Vol.18 no.6A; s.120-123
 16. Elektroniczna rejestracja objawów akustycznych i zaburzeń odwodzenia żuchwy towarzyszących dysfunkcjom stawów skroniowo-żuchwowych
  Magdalena Barzyk, Sławomir Makacewicz, Halina Panek Protet.Stomatol. 2009 T.59 nr 3; s.205 poz.88.PS/P-137 XI Kongres Stomatologów Polskich; XXVII Konferencja Sekcji Protetyki PTS; VI Zjazd PTDNŻ. Wrocław, 25-27 czerwca 2009 r.
 17. Ocena radiologiczna leczenia z zastosowaniem wkładów koronowo-korzeniowych w zębach przednich szczęki
  Halina Panek, Magdalena Barzyk, Sławomir Makacewicz, Piotr Napadłek, Paweł Nawrot, Alicja Stacevic, Justyna Śpikowska-Szostak Protet.Stomatol. 2009 T.59 nr 3; s.212-219
 18. Wielospecjalistyczne problemy kliniczne u pacjentki z agenezą zębów w aspekcie uzyskania estetyki uśmiechu. Opis przypadku
  Sławomir Makacewicz, Beata Bielicka, Magdalena Barzyk, Halina Panek Protet.Stomatol. 2009 T.59 nr 1; s.33-37